top of page
ข่าวประชาสัมพันธ์

      นายปริญญา  สมมิตร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค

            มหาสารคาม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

บุคลากรภาควิชาฯ

SAR

SAR 2561

SAR 2562

SAR 2563

SAR 2564

bottom of page