130892866_3608731955858772_1035713299771
130892866_3608731955858772_1035713299771

press to zoom
130768667_3606863202712314_1345667352865
130768667_3606863202712314_1345667352865

press to zoom
130892866_3608731955858772_1035713299771
130892866_3608731955858772_1035713299771

press to zoom
1/2
ข่าวประชาสัมพันธ์

      นายปริญญา  สมมิตร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค

            มหาสารคาม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

บุคลากร2
บุคลากร2

press to zoom
บุคลากร1
บุคลากร1

press to zoom
บุคลากร2
บุคลากร2

press to zoom
1/2

บุคลากรภาควิชาฯ

SAR

SAR 2561

SAR 2562

SAR 2563